Διεθνείς Δραστηριότητες > Γιατί να επιλέξετε τη usbbank

 

Στη usbbank έχουμε στόχο να κτίζουμε και να διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας (Relationship Banking), προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των πελατών μας , τόσο των διεθνών επιχειρήσεων όσων και των ιδιωτών μας πελατών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Γι αυτό το σκοπό, έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης (Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων). Επιπρόσθετα μέσω του δικτύου των ξένων ανταποκριτριών τραπεζών, οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε διεθνείς συναλλαγές.