Μεγάλες Επιχειρήσεις > Καταθέσεις > Γραμμάτια

Κάνουν τα λεφτά σας να ‘εργάζονται’ σκληρά!

 

 
  • Καταθετικός Λογαριασμός Τακτής Προθεσμίας
  • Η διάρκεια της κατάθεσης καθορίζεται σε 3 μήνες, 6 μήνες ή 12 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Το επιτόκιο καθορίζεται από το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και είναι εγγυημένο για όλη την περίοδο.
  • Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης δεν επιτρέπονται καταθέσεις ή αναλήψεις
  • Προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της κατάθεσης
 
Επιτόκια

Πως να κάνετε αίτηση
Αν θέλετε να κάνετε αίτηση για καταθετικό λογαριασμό επικοινωνείστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 8000 2323 ή επισκεφτείτε το πλησιέστερο σας κατάστημα. Αν είσαστε συνδρομητής της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ibank μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας μέσω του διαδικτύου.