Μεγάλες Επιχειρήσεις > Καταθέσεις > Λογαριασμοί Προειδοποίησης

Επωφεληθείτε από ελκυστικά επιτόκια με τη δυνατότητα ανάληψης!

    Λ/σμός προειδοποίησης 3 μηνών

  • Δυνατότητα κατάθεσης όποτε εσείς επιθυμείτε
  • Αναλήψεις χρημάτων γίνονται μετά από προειδοποίηση 3 μηνών
  • Κλιμακούμενο επιτόκιο, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού. Το επιτόκιο υπολογίζεται στο ημερήσιο τελικό υπόλοιπο

     1 Year Notice/1 χρόνο προειδοποίηση

  • Δυνατότητα κατάθεσης όποτε εσείς επιθυμείτε
  • Αναλήψεις χρημάτων γίνονται μετά από προειδοποίηση 12 μηνών
  • Πολύ ελκυστικό επιτόκιιο, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού. Το επιτόκιο υπολογίζεται στο ημερήσιο τελικό υπόλοιπο

Πως να κάνετε αίτηση
Αν θέλετε να κάνετε αίτηση για καταθετικό λογαριασμό επικοινωνείστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 8000 2323 ή επισκεφτείτε το πλησιέστερό σας κατάστημα. Αν είσαστε συνδρομητής της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ibank μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας μέσω του διαδικτύου.