Καταθέσεις > Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα

Λογαριασμοί Ξένου Νομίσματος (2-μέρες προειδοποίησης))
 

  • Προσφέρονται σε όλα τα κύρια διεθνή νομίσματα όπως δολλάριο ΗΠΑ και Στερλίνα.
  • Πολύ ανταγωνιστικά πιστωτικά επιτόκια

Eπιτόκια Ξένων Νομισμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας, αποταθείτε σε ένα από τα καταστήματα της USB Bank.