Γραμμάτια Τακτής Προθεσμίας

Κάνουν τα λεφτά σας να ‘εργάζονται’ σκληρά!

 

 
  • Καταθετικός Λογαριασμός Τακτής Προθεσμίας
  • Η διάρκεια της κατάθεσης καθορίζεται σε 3 μήνες, 6 μήνες ή 12 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Το επιτόκιο καθορίζεται από το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης κατά το άνοιγμα του λογαριασμού και είναι εγγυημένο για όλη την περίοδο.
  • Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης δεν επιτρέπονται καταθέσεις ή αναλήψεις
  • Προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της κατάθεσης
 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας, αποταθείτε σε ένα από τα καταστήματα της USB Bank.