Καταθέσεις > Λογαριασμοί Προειδοποίησης

Επωφεληθείτε από ελκυστικά επιτόκια με τη δυνατότητα ανάληψης!

  Λ/σμός προειδοποίησης 3 μηνών

  • Δυνατότητα κατάθεσης όποτε εσείς επιθυμείτε
  • Αναλήψεις χρημάτων γίνονται μετά από προειδοποίηση 3 μηνών
  • Κλιμακούμενο επιτόκιο, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού. Το επιτόκιο υπολογίζεται στο ημερήσιο τελικό υπόλοιπο

 Λ/σμός προειδοποίησης 6 μηνών

  • Δυνατότητα κατάθεσης όποτε εσείς επιθυμείτε
  • Αναλήψεις χρημάτων γίνονται μετά από προειδοποίηση 6 μηνών
  • Πολύ ελκυστικό επιτόκιιο, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού. Το επιτόκιο υπολογίζεται στο ημερήσιο τελικό υπόλοιπο

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας, αποταθείτε σε ένα από τα καταστήματα της USB Bank.