Καταθέσεις > Αποταμιευτικός λ/σμός SAVE UP 1,3,6

Έξυπνοι λογαριασμοί που συνδυάζουν την απόδοση
καταθετικού λογαριασμού και την ευελιξία τρεχούμενου!

Οι SAVE UP 1,3,6 είναι ένα νέο είδος αποταμιευτικών λογαριασμών, οι οποίοι προσφέρουν επιτόκιο επί των πιστωτικών υπολοίπων το οποίο πιστώνεται σε μηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση αναλόγως με το είδος του λογαριασμού.

Χαρακτηριστικά:
 
 
 • Αποταμιευτικοί Λογαριασμοί σε Ευρώ
 • Άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας χωρίς προειδοποίηση
 • Δυνατότητα καταθέσεων όποτε εσείς επιθυμείτε
 • Πιστωτικό επιτόκιο υπολογισμένο στο μικρότερο πιστωτικό υπόλοιπο της περιόδου (μήνα, τριμήνου, εξάμηνου), ανάλογα με το είδος του λογαριασμού και θα πιστώνεται στο τέλος του μήνα της αντίστοιχης περιόδου. Η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του τόκου είναι η ημερομηνία του πρώτου credit value date.
 • Εκτύπωση και αποστολή κατάστασης λογαριασμού
 • Κατηγορίες Προϊόντων:
  • Save Up 1 – Μηνιαία καταβολή τόκου
  • Save Up 3 – Τριμηνιαία καταβολή τόκου
  • Save Up 6 – Εξαμηνιαία καταβολή τόκου

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας, αποταθείτε σε ένα από τα καταστήματα της USB Bank.