Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο τομέας αυτός προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομ.ευρώ και εργοδοτούν λιγότερους από 250 εργαζομένους.
Οι έμπειροι μας Λειτουργοί Σχέσης Πελατών προσφέρουν συνεχείς υπηρεσίες και υποστήριξη καθώς επίσης και συμβουλές για την όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση των οικονομικών σας δεδομένων.

Αν είστε Επαγγελματίας ή έχετε τη δική σας επιχείρηση έχουμε δημιουργήσει για σας την ibank, την ηλεκτρονική τράπεζα που σας αποταμιεύει....χρόνο, χρήμα και προσπάθεια.

Κάντε αίτηση σήμερα και ...διαχειριστείτε τα λεφτά σας από το γραφείο ή το σπίτι , στον τόπο και χρόνο της επιλογής σας για δική σας ευκολία !