Ενέργειες σε περίπτωση υποψίας ή Ανίχνευσης Απάτης

• Επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα μέσω

o Της ηλεκτρονικής τραπεζικής (ibank)
o Tου δικτύου καταστημάτων της τράπεζας (εργάσιμες ώρες )
o Τηλεφωνικού κέντρου της τράπεζας στο 22883333 (εργάσιμες ώρες μόνο ) 
• Αλλάξτε άμεσα τους μυστικούς κωδικούς πρόσβασης σας στο διαδίκτυο
 
• Πραγματοποιήστε σάρωση του υπολογιστή σας για τυχόν ηλεκτρονικούς ιούς

• Δηλώστε το συμβάν στην αστυνομία.