Οδηγείες Ασφάλειας Προσωπικού Υπολογιστή και Προσωπικών Κωδικών

• Εγκαταστήστε στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή λογισμικό έναντι των ηλεκτρονικών ιών (antivirus)

• Διατηρείτε το antivirus ενημερωμένο

• Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικές δικλείδες ασφάλειας (firewalls) για την αποτροπή πρόσβασης από χάκερς

• Χρησιμοποιήστε κωδικούς ασφάλειας για την είσοδο σας στους προσωπικούς σας ηλεκτρονικούς υπολογιστές / ταμπλέτες (tablets)/ τηλέφωνα (smartphones)

• Οι κωδικοί ασφαλείας πρέπει να είναι δύσκολοι για αντιγραφή, ειδικά σε ιστοσελίδες που φυλάσσονται πληροφορίες όπως αριθμοί κάρτας ,CVV2 και ημερομηνίες λήξης των καρτών .

• Δύσκολοι κωδικοί ασφαλείας περιέχουν έξη ψηφία και πάνω και συμπεριλαμβάνουν κεφαλαία, αριθμούς και σύμβολα. (%^& κτλ)

• Ποτέ μην αποκαλύπτετε (συμπεριλαμβανομένου και της τράπεζας) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμπιστευτικές πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης και ονόματα λογαριασμών.