Ωράριο Εξυπηρέτησης Καταστημάτων

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι:

Δευτέρα – Πέμπτη 08:00 - 14:30
Παρασκευή 08:00 - 14:00