Επικοινωνήστε μαζί μας > Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης

Οι Λειτουργοί Εξυπηρέτησης του Τηλεφωνικού μας Κέντρου είναι στη διάθεση όλων των πελατών για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζονται.

Τηλ .: + 357-22883333
φαξ : + 357-22875899

email: usbmail@usbbank.com.cy

 • Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα – Πέμπτη 7:30 π.μ. - 3:00 μ.μ. και Παρασκευή 7:30 π.μ. - 14:30 μ.μ. (τοπική ώρα)
 • Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:
  • Πληροφορίες και υποστήριξη στην ibank (υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής)
  • Πληροφορίες σχετικά με:
   • Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
   • Τα επιτόκια καταθετικών προϊόντων
   • Την δανειοδοτική πολιτική της τράπεζας και γενικές πληροφορίες για πιστωτικές διευκολύνσεις
   • Καθημερινές συναλλαγματικές ισοτιμίες
  • Διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών όπως:
   • Υπόλοιπα λογαριασμών
   • Αιτήματα/πληροφορίες σχετικά με επιταγές που παρουσιάζονται, μηνιαίες δόσεις δανείου, μόνιμες εντολές κ.α
   • Αιτήματα για Kαταστάσεις λογαριασμών