Η Τράπεζά μας > Ιστορική Αναδρομή

Σημαντικότεροι Σταθμοί στην Ιστορία μας

Η USB Bank είναι μια Τράπεζα με όραμα, που στηρίζεται σε γερά θεμέλια, μακρόχρονη ιστορία και μια φιλόδοξη πορεία. Είναι η μετεξέλιξη της Yialousa Savings Bank η οποία ιδρύθηκε το 1925 στην κατεχόμενη σήμερα Γιαλούσα. Η Yialousa Savings Bank Limited ( YSB ) ήταν μια από τις πρώτες εγγεγραμμένες εταιρείες στην Κύπρο, η 10η σε σειρά.

Τον Ιούνιο του 1974, άρχισε να λειτουργεί σαν ‘Εξουσιοδοτημένο Οικονομικό Ίδρυμα’ κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η ανάπτυξη της σταμάτησε απότομα λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974.

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, το Ταμιευτήριο Αιγιαλούσα Λτδ επαναδραστηριοποιήθηκε την 1η Μαρτίου του 1990 μετά από κυβερνητική επιχορήγηση και άρχισε την λειτουργία του με ένα κατάστημα στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκωσία. Ακολούθησε επέκταση του Ταμιευτηρίου με την λειτουργία 2 νέων καταστημάτων στη Λεμεσό (1995) και Λάρνακα (1996) .

Το 1996, η "Universal Life" απέκτησε το 30% της YSB και στις 22 Αυγούστου του 1996, η YSB μετονομάστηκε σε Universal Savings Bank Limited.

Toν Οκτώβριο του 1997, η Universal Savings Bank καταχώρησε την νέα εμπορική της επωνυμία "UNIVERSAL BANK" και το λογότυπό της άλλαξε αναλόγως, ενώ το επίσημο όνομα της παρέμεινε όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο.

Τον Μάιο του 2001, η Κεντρική Τράπεζα έδωσε την συγκατάθεσή της για το νέο επίσημο όνομα της εταιρείας "Universal Bank Limited" , το οποίο υιοθετήθηκε επίσημα από τις 22 Nοεμβρίου 2001. Μετά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας στις 28 Ιουνίου 2004, σχετικά με τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ, το όνομα της Τράπεζας άλλαξε σε “Universal Bank Public Ltd”.

Η τρίχρονη περίοδος 2006-2009 σημαδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη μετοχική δομή της Τράπεζας.

Το Φεβρουάριο του 2009 μετά από αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της και ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, η Τράπεζα προχώρησε σε στρατηγική αναδιοργάνωση και ανάπτυξη και δημιούργησε νέα, σύγχρονη εταιρική ταυτότητα και μετονομάστηκε σε USB BANK PLC. Tο καινούργιο όνομα της Τράπεζας που αποδίδει τη μετεξέλιξη της Universal Savings Bank στέλλει το μήνυμα μιας νέας εποχής για τη Τράπεζα. Μιας τράπεζας που σέβεται την ιστορία της αλλά και με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα θέλει να χαράξει νέα πορεία στον τραπεζικό τομέα. Η αλλαγή είναι ουσιαστική με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού, σε νέα προϊόντα και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με στόχο την επικέντρωση στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και στο κτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Η αρχή της νέας πορείας χαράκτηκε ανοίγοντας νέους δρόμους αφού το Σεπτέμβριο του 2010, η BLC Bank SAL απέκτησε το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank PLC, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2011 αύξησε το ποσοστό αυτό στο 94,14% μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση ποσοστού μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Τον Σεπτέμβριο του 2015, η BLC Bank SAL απέκτησε το 98,832% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Τράπεζας, για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Με την έκδοση και παραχώρηση 115,000,000 νέων συνήθων μετοχών στη BLC Bank SAL τον Ιούλιο 2016, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank PLC που κατέχεται από την BLC Bank SAL ανήλθε στο 99.25%.

Mε βάση απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας ημερομηνίας 28 Μαϊου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτήθηκε όπως, μετά την ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, προχωρήσει με τα δέοντα μέτρα για τη διαγραφή των τίτλων της Τράπεζας από το ΧΑΚ. Κατ΄ακολουθία των πιο πάνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραχώρησε την έγκριση της για τη διαγραφή των τίτλων της Τράπεζας από το ΧΑΚ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2015.

Η νέα μετοχική δομή δίδει νέα δυναμική στην Τράπεζα. Βασικές προτεραιότητες των νέων μετόχων αποτελούν η ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, η ανάπτυξη των εργασιών της για την εξυπηρέτηση πελατών με τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες, η αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης και η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας. Με τα νέα δεδομένα η Τράπεζα αναμένεται να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, το διεθνές δίκτυο πελατών και την υποστήριξη της BLC Bank SAL.

Σήμερα οι πελάτες της USB Bank έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, προσωπικών και επιχειρησιακών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σε όλα τα σημαντικότερα διεθνή νομίσματα, είτε απευθείας μέσω της τράπεζας ή μέσω του δικτύου ξένων ανταποκριτών της. Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετούνται σε παγκύπρια βάση μέσω των 14 καταστημάτων της, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, των 17 Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών αλλά και της ηλεκτρονικής τραπεζικής ibank η οποία προσφέρει γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς συναλλαγές όλο το 24ωρο από οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο πελάτης.

Η BLC Bank SAL δραστηριοποιείται στο Λίβανο με 40 καταστήματα σε όλη τη χώρα και είναι μέλος του Χρηματοοικονομικού Ομίλου FRANSABANK από τον Αύγουστο του 2007. Είναι μία από τις καλύτερες Τράπεζες σε επιδόσεις στο Λίβανο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει παρουσιάσει συνεχή και σημαντική ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα του Οράματος και της στρατηγικής κατεύθυνσης της Τράπεζας. Τα οικονομικά της αποτελέσματα από το 2007 είναι υποδειγματικά.

Ο Όμιλος FRANSABANK ιδρύθηκε το 1924 και σήμερα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος στο Λίβανο κατέχοντας το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων. ‘Εχει ενοποιημένη παρουσία σε 11 χώρες: Λίβανο, Γαλλία, Κύπρο, Αλγερία, Συρία, Λευκορωσία, Λιβύη, Κούβα, ΗΑΕ (Abu Dhabi), Ιράκ και Ακτή Ελεφαντοστού. Έχει καταφέρει να εδραιώσει την ηγετική του θέση τόσο στο Λίβανο όσο και στις χώρες που επεκτείνεται, παρέχοντας κορυφαίες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους πελάτες του και θέτοντας πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του.