Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2012

31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 18 των περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμων του 2007 και 2009  

28/12/2012 'Εκδοση νέου κεφαλαίου  

27/12/2012 Αποτελέσματα του Οικονομικού έτους 2012  

21/12/2012 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου  

06/12/2012 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

06/12/2012 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

29/11/2012 Αποφάσεις της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της USB Bank PLC  

12/11/2012 Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα  

07/11/2012 Aποφάσεις Συνεδρίας για θέματα κεφαλαίου  

31/10/2012 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την Κεφαλαιουχική Βάση της Τράπεζας  

31/10/2012 Ανακοίνωση: Σύμφωνα με το άρθρο των περί Προυποθέσεων Διαφάνειας Νόμων του 2007 και 2009  

30/10/2012 Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης από 1/7/2012 μέχρι 29/10/2012  

19/10/2012 'Εκδοση και παραχώρηση νέων μετοχών  

15/10/2012 Ανακοίνωση για Σύγκληση Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου  

02/10/2012 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

17/09/2012 Τιμή Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

14/08/2012 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
Διαδικασία Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
'Εντυπο Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

23/07/2012 Συνοπτικες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία 30/6/2012  

23/07/2012 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της USB Bank PLC  

03/07/2012 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019, Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

28/06/2012 Προειδοποίηση Κερδοφορίας  

25/06/2012 ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

12/06/2012 Πληρωμή Τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009-2019  

12/06/2012 Πληρωμή Τόκου Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020  

11/06/2012 Εξαμηνιαία Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2012  

05/06/2012 Eτήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

28/05/2012 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της USB Bank PLC  

22/05/2012 Ετήσιο δελτίο της USB BANK PLC για την περίοδο 31/5/2011 μέχρι 22/5/2012  

17/05/2012 Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα  

03/05/2012 Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

26/04/2012 Αποφάσεις Συνεδρίας για θέματα κεφαλαίου  

25/04/2012 Τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2011  

18/04/2012 Εξέταση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης  

18/04/2012 Απόκλιση Τελικών ελεγμένων αποτελεσμάτων 2011  

06/04/2012 Σύμφωνα με το άρθρο των περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμων του 2007 και 2009  

02/04/2012 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

15/03/2012 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

28/02/2012 Έγκριση ένδειξης αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2011  

14/02/2012 Μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
Διαδικασία Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  
'Εντυπο Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010-2020 (ΤΡΑΜΟ) σε μετοχές  

13/02/2012 'Ενδειξη αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2011  

03/01/2012 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 - 2019