Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2011

12/12/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 - 2019  

12/12/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2010 - 2020  

07/11/2011 Έγκριση Μη ελεγμένης Ενδιάμεσης Κατ. Διαχείρισης και νέα σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων  

26/10/2011 Συνεδρία για έγκριση Ενδιάμεσης Κατ. Διαχείρισης  

26/08/2011 Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2011  

23/08/2011 Προειδοποίηση Κερδοφορίας  

08/08/2011 Εξαμηνιαία Αποτελέσματα της USB BANK PLC  

08/07/2011 Αγορά μετοχών της εταιρείας Φάρμας Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Λτδ  

04/07/2011 Πληρωμή τόκου Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων και Μετατρέψιμων Ομολόγων  

29/06/2011 Eπαναδιορισμοί μελών διοικητικού συμβουλίου στην ΕΓΣ  

29/06/2011 Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

28/06/2011 Eξάσκηση του δικαιώματος εξόδου στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης της BLC Bank SAL  

23/06/2011 Υπενθύμιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

14/06/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 - 2019  

14/06/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2010 - 2020  

06/06/2011 Ταχυδρόμηση της πρόσκλησης για την ετήσια γενική συνέλευση  

31/05/2011 Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.190(Ι)/2007  

19/05/2011 Eτήσιο Δελτίο  

05/05/2011 Εγκριση μη Ελεγμένης Ενδιάμεσης Κατ. Διαχείρισης & σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  

05/05/2011 Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συν. ημερ. 4/5/2011  

21/04/2011 Eγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας  

19/04/2011 Απόκλιση των τελικών ελεγμένων αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα αποτελέσματα  

11/04/2011 Έγκριση τελικών ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της USB BANK PLC για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2010  

04/04/2011 Αύξηση Κεφαλαίου για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης  

29/03/2011 Μετάταξη των τίτλων της USB στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών  

21/03/2011 Συνεδρία για ενίσχυση Κεφαλαιουχικής Βάσης της Τράπεζας  

21/03/2011 Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, Νέου Προέδρου, Γραμματέα και σύνθεση Επιτροπών  

21/03/2011 Παραίτηση Διοικητικών Συμβούλων  

28/02/2011 Ένδειξη Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010  

11/02/2011 Ένδειξη αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2010  

04/01/2011 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 - 2019,
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2010 - 2020