Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2010

30/12/2010 Αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2010  

13/12/2010 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 - 2019  

13/12/2010 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2010 - 2020  

08/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ BLC BANK SAL ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ USB BANK PLC  

22/10/2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

22/10/2010 Διορισμός νέου Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύσταση Επιτροπών και Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης  

21/10/2010 Ο κ. Παύλος Σαββίδης, υπέβαλε σήμερα τη παραίτηση του από τη θέση του ως Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας  

12/10/2010 Συνεδρία στις 21/10 για Ενδ. Κατάσταση Διαχείρισης  

08/10/2010 Παραίτηση Διοικητικού Συμβούλου  

09/09/2010 Υπογραφή Συμφωνίας BLC BANK με υφιστάμενους μετόχους  

08/09/2010 Δημοσιεύματα στα οποία γίνεται αναφορά στη Λιβανέζικη Τράπεζα BLC Bank  

19/08/2010 Διευκρινίσεις σε δημοσίευμα  

30/07/2010 AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010  

30/07/2010 Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.190(Ι)/2007  

29/07/2010 Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο 190(I)/2007  

29/07/2010 Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο 190(I)/2007  

29/07/2010 Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο 190(I)/2007  

29/07/2010 Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο 190(I)/2007  

16/07/2010 Εισαγωγή 121.175 μετοχών της USB BANK PLC  

13/07/2010 Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε όπως μη προβεί στη διάθεση των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης που προέκυψαν από τη σχετική διαδικασία  

05/07/2010 Ετήσια Έκθεση της USB BANK PLC 2009 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  

02/07/2010 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 - 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2010 – 2020  

25/06/2010 Παραχώρηση νέων μετοχών κατόπιν εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης  

23/06/2010 Εισαγωγή 1,2 εκ. νέων ομολόγων της USB BANK PLC  

21/06/2010 Profit Warning για τα εξαμηνιαία 2010  

17/06/2010 Yπενθύμιση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης  

14/06/2010 Eκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων  

11/06/2010 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 - 2019  

11/06/2010 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2010 - 2020  

02/06/2010 Παραίτηση Κυριάκου Κυριακίδη από τη θέση του Διευθύνων Σύμβουλου  

19/05/2010 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  

18/05/2010 Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης  

14/05/2010 Αναστολή της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας USB Bank Plc (USBNR/ ΤΡΑΔΠ)  

29/04/2010 Yπενθύμιση λήξης εγγραφής στην έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων  

16/04/2010 Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης  

13/04/2010 Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της USB BANK PLC για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009  

08/04/2010 Eισαγωγή 45.384.453 Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) και 8.000.000 Ομόλογα, ονομαστικής αξίας €1 το καθένα  

26/03/2010 Έχουν ταχυδρομηθεί οι επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς επίσης οι επιστολές παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτεραιότητας για εγγραφή στην έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων  

16/03/2010 Έγκριση τελικών ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της USB BANK για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009  

01/03/2010 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  

26/02/2010 Ένδειξη Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και σύνθεση μελών των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου  

10/02/2010 Ένδειξη αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2009