Σχέσεις Επενδυτών > Γενικές Συνελεύσεις

Ετήσια Γενική Συνέλευση

 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK PLC θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της Τράπεζας στην Οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408 Έγκωμη, 1ος όροφος.

Ειδοποίηση Γενικής Συνέλευσης

Πληρεξούσιο Έγγραφο