Σχέσεις Επενδυτών > Γενικές Συνελεύσεις

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2018

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK PLC, θα διεξαχθεί στις 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της που βρίσκονται επί της οδού Ανδρέα Χάλιου 1, 1ος όροφος, 2408 Έγκωμη.

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Έγγραφο Διορισμού ΑντιπροσώπουΕτήσια Γενική Συνέλευση 2017

 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK PLC θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Τράπεζας στην Οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408 Έγκωμη, 1ος όροφος.

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου