Σχέσεις Επενδυτών > Ημερολόγιο Επενδυτή

27 Φεβρουαρίου 2006 Ανακοίνωση των ενδιάμεσων προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005
29 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση τελικών και εγκριμένων ελεγμένων οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005
17 Μαΐου 2006 Ταχυδρόμηση των Ετήσιων Εκθέσεων του έτους 2005 προς τους μετόχους
7 Ιουνίου 2006 Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Εταιρειών  Universal στη Λευκωσία,  στις 7 Ιουνίου  2006 στις  5:30 μ.μ. (ώρα Κύπρου)
28 Αυγούστου 2006 Ανακοίνωση προκαταρκτικών ενδιάμεσων μη ελεγμένων αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
22 Σεπτεμβρίου 2006 Ανακοίνωση των ενδιάμεσων ελεγμένων οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006
25 Σεπτεμβρίου 2006 Ανακοίνωση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναφορικά με την δημόσια πρόταση από Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value
3 Νοεμβρίου 2006 Ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value
6 Νοεμβρίου 2006 Νέα πρόθεση διατύπωσης δημόσιας πρότασης από τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value
20 Νοεμβρίου 2006 Πρόθεση για διατύπωση δημόσιας πρότασης από τις εταιρείες Schoeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd
22 Δεκεμβρίου 2006 Ανακοίνωση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναφορικά με την δημόσια πρόταση από Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value
4 Ιανουαρίου 2007 Πρόθεση για διατύπωση βελτιωμένης δημόσιας πρότασης από τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value
5 Ιανουαρίου 2007 Ανακοίνωση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναφορικά με την δημόσια πρόταση από τις εταιρείες Schoeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd
2 Φεβρουαρίου 2007 Πρόθεση για διατύπωση βελτιωμένης δημόσιας πρότασης από τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value
21 Φεβρουαρίου 2007 Ανακοίνωση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναφορικά με την βελτιωμένη δημόσια πρόταση από Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value
22 Φεβρουαρίου 2007 Ολοκλήρωση των δύο από κοινού ανταγωνιστικών δημόσιων προτάσεων από Schoeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd, και από Aspis Pronoia και Commercial Value. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος των δύο δημόσιων προτάσεων θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2007
28 Φεβρουαρίου 2007 Ανακοίνωση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
28 Μαρτίου 2007 Έγκριση των ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006
3 Μαΐου 2007 Ολοκλήρωση των δύο από κοινού ανταγωνιστικών δημόσιων προτάσεων από Schoeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd, και από Aspis Pronoia και Commercial Value. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος των δύο δημόσιων προτάσεων θα γίνει στις 4 Μαΐου 2007
13 Ιουνίου 2007 Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Εταιρειών Universal στη Λευκωσία, στις 13 Ιουνίου 2007 στις 5:30 μ.μ. (ώρα Κύπρου)
24 Αυγούστου 2007 Ανακοίνωση προκαταρκτικών ενδιάμεσων μη ελεγμένων αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007.
31 Μαρτίου 2008 Έγκριση των ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007
24 Ιουνίου 2008 Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου Εταιρειών Universal στη Λευκωσία, στις 24 Ιουνίου 2008 στις 5:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου)
26 Αυγούστου 2008 Ανακοίνωση προκαταρκτικών ενδιάμεσων μη ελεγμένων αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008
8 Ιουλίου 2009 Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 8 Ιουλίου 2009 στο Ξενοδοχείο Hilton Park, Aίθουσα A στη Λευκωσία, στις 5:30 μ.μ. (ώρα Κύπρου).
29 Ιουλίου 2010 Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2010 στο Ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία, στις 5:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου).
30 Αυγούστου 2010 Ανακοίνωση των Συνοπτκών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010.
28 Φεβρουαρίου 2011 Ανακοίνωση της Ένδειξης Αποτελέσματος της Τράπεζας για το οικονομικό έτος 2010.
28 Ιουνίου 2011 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2011 στο Ξενοδοχείο Hilton η ώρα 4.30 μ.μ.
25 Αυγούστου 2011 Ανακοίνωση των Συνοπτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011.
24 Φεβρουαρίου 2012 Aνακοίνωση της Ενδειξης Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2011.
24 Απριλίου 2012 Έγκριση των ελεγμένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
25 Μαίου 2012 Η 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη Λεωφ. Διγ. Ακρίτα 83, 6ος όροφος, στις 4.00 μ.μ.
20 Ioυλίου 2012 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2012 στο Ξενοδοχείο Hilton, η ώρα 4.00 μ.μ.
29 Νοεμβρίου 2012 Η 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη Λεωφ. Διγ. Ακρίτα 83, 6ος όροφος, στις 12.00 μ.μ.
26 Ιουλίου 2013 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου 2013 στο Ξενοδοχείο Hilton, η ώρα 4.00 μ.μ.
30 Αυγούστου 2013 Ανακοίνωση των Μη Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας, για το πρώτο εξάμηνο του 2013.
27 Μαρτίου 2014 Η 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας στη Λεωφ. Διγ. Ακρίτα 83, 6ος όροφος, στις 12.00 μ.μ.
24 Ιουλίου 2014 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2014 στο Ξενοδοχείο Hilton, η ώρα 4.00 μ.μ.
28 Mαϊου 2015 Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 6ος όροφος, και ώρα 12.00 μ.μ.
21 Ιουλίου 2015 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2015 στο Ξενοδοχείο Hilton, η ώρα 4.00 μ.μ.
5 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2015 Αναστολή των τίτλων της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
8 Οκτωβρίου 2015 Διαγραφή των τίτλων της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
26 Ιουλίου 2016 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2016 στο Ξενοδοχείο Hilton, η ώρα 3.00 μ.μ.
19 Ιουλίου 2017 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK PLC θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της Τράπεζας στην Οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408 Έγκωμη, 1ος όροφος.