Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2008

22/12/2008 Παραίτηση Διοικητικού Συμβούλου (Δημήτρη Βιδάλη)

12/12/2008 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 11/12/2008

12/12/2008 Αποτελέσματα της Universal Bank για το οικονομικό έτος 2008

12/12/2008 Αποτελέσματα της Universal Bank για το οικονομικό έτος 2008

04/12/2008 Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου

29/10/2008 Συνεδρία για Υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μετονομασία της Εταιρίας

09/10/2008 Υπογραφή σύμβασης με την Aspis Liberty

30/09/2008 Παραίτηση Διοικητικού Συμβούλου

16/09/2008 Ανάθεση καθηκόντων Εκτελεστικού Συμβούλου

29/08/2008 Παραίτηση Γενικού Διευθυντή

29/08/2008 Εξαμηνιαία Αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2008

20/08/2008 Παραίτηση Διοικητικού Συμβούλου

22/07/2008 Προκαταρτικά αποτελέσματα για τη πρώτη εξαμηνία του Οικονομικού έτους 2008

21/07/2008 Λήξη Χρεογράφων (μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου) Έκδοσης 2003/2008 με κυμαινόμενο επιτόκιο τα οποία διατέθηκαν σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών

07/07/2008 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

25/06/2008 Αποτελέσματα Eτήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Universal Bank Public Ltd

20/05/2008 Tροποποίηση του Κανονισμού 104 του Καταστατικού της Universal Bank Public Ltd

19/05/2008 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16/5/2008

14/05/2008 Ολοκλήρωση συνεδρίας του Διοκητικού Συμβουλίου

12/05/2008 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης στην Υπηρεσία Λογιστηρίου

09/05/2008 Συνεδρία στις 13/5 για την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

17/04/2008 Αναστολή άσκησης δικαιωμάτων ψήφου των εταιρειών ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value AAE

16/04/2008 Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

16/04/2008 Παραίτηση κ. Έλλης Φωτιάδου από τη θέση αναπληρωτή γραμματέα

16/04/2008 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

02/04/2008 Έγκριση τελικών αποτελεσμάτων και ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων

02/04/2008 Διορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

17/03/2008 Συνέχιση διαπραγμάτευσης των τίτλων του εκδότη «Universal Bank Public Ltd» στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών

14/03/2008 Έγκριση τελικών ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Universal Bank Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

29/02/2008 Διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

30/01/2008 Διορισμός Ανώτερου Οικονομικού Διευθυντή

18/01/2008 Διορισμός Εκτελεστικού Συμβούλου