Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2007

19/12/2007 Αποτελέσματα της Universal Bank για το οικονομικό έτος 2007

18/12/2007 Παραίτηση Διοικητικών Συμβούλων

11/12/2007 Απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάση του άρθρου 172

06/12/2007 Κεφαλαιουχική Βάση

27/11/2007 Απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάση του άρθρου 172

13/11/2007 Κεφαλαιουχική Βάση / ΄Εκδοση Κεφαλαίου

19/10/2007 Κεφαλαιουχική Βάση

19/10/2007 Διορισμός του κ. Χριστάκη Κληρίδη ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

19/10/2007 Διορισμός Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου

11/10/2007 Παραίτηση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

05/10/2007 Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

24/09/2007 Απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάση του άρθρου 172

17/09/2007 Απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάση του άρθρου 172

14/09/2007 Απόκτηση Μετοχών από την εταιρεία Intership Navigation Company Ltd

10/09/2007 Μετάταξη των τίτλων του εκδότη «Universal Bank Public Ltd» από την Παράλληλη Αγορά στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών

28/08/2007 Ταχυδρόμηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2007

24/08/2007 Διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

24/08/2007 Διορισμός Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου

20/07/2007 Σύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

10/07/2007 Προειδοποίηση κέρδους για τη πρώτη εξαμηνιαία του οικονομικού έτους 2007

10/07/2007 Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

10/07/2007 Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

10/07/2007 Παραίτηση Διοικητικών Συμβούλων

14/05/2007 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανταγωνιστική και Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE 11.05.07

03/05/2007 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2 ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27/04/2007 ΝΕΑ ΑΝΤΑΓ. ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ & COMM. VALUE ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ 10.5.07

27/04/2007 ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

20/04/2007 ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ SCHOELLER KAI PATH HOLDINGS LTD

12/04/2007 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 3 ΜΑΙΟΥ 2007

30/03/2007 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

29/03/2007 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

13/03/2007 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

01/03/2007 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

28/02/2007 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

21/02/2007 Opinion by USB Board on Revised Public Offer by Aspis & Commercial Value

08/02/2007 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE AAE

07/02/2007 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK ΑΠΟ UNIVERSAL LIFE ΣΤΟ 9,99%

07/02/2007 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SCHOELLER HOLDINGS LTD ΚΑΙ PATH HOLDINGS LTD

02/02/2007 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ. ΔΙΑΜ. ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΚΑΙ COMM. VALUE

01/02/2007 ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ SCHOELLER ΚΑΙ PATH HOLDINGS LTD

30/01/2007 ΗΜΕΡΟΜ. ΣΥΝΔ. ΔΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΚΑΙ COMM. VALUE

26/01/2007 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006

12/01/2007 ΔΙΑΘΕΣΗ 1.815.378 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ UNIVERSAL LIFE

05/01/2007 Opinion by USB BoD on Public Offer by Schoeller & Path Holdings Ltd

04/01/2007 INTENTION FOR REVISED OFFER BY ASPIS AND COMMERCIAL VALUE