Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > Δημόσια Πρόταση από ΑΣΠΙΣ Πρόνοια και Commercial Value

14/05/2007 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανταγωνιστική και Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE 11.05.07

27/04/2007 ΝΕΑ ΑΝΤΑΓ. ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ & COMM. VALUE ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ 10.5.07

20/04/2007 ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ SCHOELLER KAI PATH HOLDINGS LTD

12/04/2007 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 3 ΜΑΙΟΥ 2007

30/03/2007 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

13/03/2007 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

01/03/2007 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

21/02/2007 Opinion by USB Board on Revised Public Offer by Aspis & Commercial Value

08/02/2007 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE AAE

02/02/2007 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ. ΔΙΑΜ. ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΚΑΙ COMM. VALUE

30/01/2007 ΗΜΕΡΟΜ. ΣΥΝΔ. ΔΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΚΑΙ COMM. VALUE

04/01/2007 INTENTION FOR REVISED OFFER BY ASPIS AND COMMERCIAL VALUE

22/12/2006 Opinion by Board of Directors on new Public Offer By Aspis & Commercial Value

03/11/2006 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ & COMMERCIAL VALUE

25/09/2006 Opinion by USB Board of Directors on Public Offer doc. by Aspis & Commercial Value

25/09/2006 Opinion by Moore Stephens (public offer by Aspis & Commercial Value) on value of USB