Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > Δημόσια Πρόταση από Schoeller & Path Holdings

14/05/2007 Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανταγωνιστική και Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE 11.05.07

27/04/2007 ΝΕΑ ΑΝΤΑΓ. ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ & COMM. VALUE ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ 10.5.07

20/04/2007 ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ SCHOELLER KAI PATH HOLDINGS LTD

12/04/2007 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 3 ΜΑΙΟΥ 2007

30/03/2007 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

30/03/2007 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

13/03/2007 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

01/03/2007 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΠΡΟΤ. ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

07/02/2007 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK ΑΠΟ UNIVERSAL LIFE ΣΤΟ 9,99%

01/02/2007 ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ SCHOELLER ΚΑΙ PATH HOLDINGS LTD

05/01/2007 Opinion by USB BoD on Public Offer by Schoeller & Path Holdings Ltd

01/12/2006 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ UNΙVERSAL LIFE, SCHOELLER HOLDINGS KAI PATH HOLDINGS ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2

20/11/2006 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ UNΙVERSAL LIFE, SCHOELLER HOLDINGS KAI PATH HOLDINGS ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ