Σχέσεις Επενδυτών > Ανακοινώσεις > 2005

23/12/2005 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005
         
30/11/2005 ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
         
25/10/2005 ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
         
26/09/2005 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
         
14/09/2005 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
         
01/09/2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005
         
29/08/2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005
         
13/07/2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005
         
28/06/2005 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
         
17/06/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
         
09/06/2005 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD
         
02/06/2005 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
         
25/05/2005 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
         
10/05/2005 ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
         
28/04/2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004
         
19/04/2005 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
         
14/04/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
         
06/04/2005 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
         
28/03/2005 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004.pdf
         
09/03/2005 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚ 2004
         
02/03/2005 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004
         
25/02/2005 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
         
15/02/2005 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004
         
01/02/2005 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
         
05/01/2005 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ