Σχέσεις Επενδυτών > Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 1/01/15-20/04/15 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 1/7/14-31/10/14 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 1/1/14-29/4/14 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 1/7/13-15/11/13 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 1/1/13-29/4/13 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 1/7/12-29/10/12 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 1/1/12-24/4/12 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/07/11-04/11/11 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/01/11-04/05/11 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/07/10-21/10/10 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/01/10-17/05/10 (Μη Ελεγμένη)   
 
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/07/09-05/11/09 (Μη Ελεγμένη)   
     
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/01/09-08/05/09 (Μη Ελεγμένη)   
     
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/07/08-03/11/08 (Μη Ελεγμένη)   
     
Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για την περίοδο 01/01/08-16/05/08 (Μη Ελεγμένη)