Σχέσεις Επενδυτών > Ετήσιες Εκθέσεις

Consolidated Financial Statements 2017
 
  (2 MB)
 
Ετήσια Έκθεση 2016  (1.38 MB)
     
Ετήσια Έκθεση 2015  (1.17 MB)
     
Ετήσια Έκθεση 2014  (1280 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2013  (906 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2012  (856 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2011   (1342 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2010   (473 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2009   (499 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2008   (662 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2007   (710 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2006   (502 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2005   (651 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2004   (262 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2003   (193 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2002   (178 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2001   (307 KB)
     
Ετήσια Έκθεση 2000   (311 KB)
     
     
  Get Adobe Reader