Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση Τύπου 
18 Ιανουαρίου 2019

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση των εργασιών της USB Bank από την AstroBank
 
Η AstroBank Limited ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την USB Bank PLC για την απόκτηση των τραπεζικών εργασιών της USΒ Bank (περιλαμβανομένου του προσωπικού και εξαιρουμένων ορισμένων ακινήτων), έναντι τιμήματος ύψους € 40,2 εκ.
 
Η συναλλαγή, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους και υποστηρίχθηκε από αύξηση κεφαλαίου ύψους €54 εκ., κυρίως από τους υφιστάμενους μετόχους της AstroBank. Με την εξαγορά αυτή, η AstroBank ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην κυπριακή αγορά. Συγκεκριμένα, το Σύνολο Ενεργητικού  της Τράπεζας μεγαλώνει πέραν του 50%  και φθάνει τα €2,1 δισ., ενώ οι Μεικτές Χορηγήσεις ανέρχονται σε €1,2 δισ., οι Καταθέσεις Πελατών σε €1,9 δισ. και Κεφάλαια πέραν των €160 εκατ.
 
Σε δηλώσεις του, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της AstroBank, κ. Γιώργος Άππιος ανέφερε  πως «Με την πράξη αυτή η Διοίκηση και οι Μέτοχοι της Τράπεζας επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην κυπριακή αγορά, τους πελάτες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ανάπτυξη, με στόχο η AstroBank να καταστεί ακόμη πιο ισχυρή, προσφέροντας τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες».