Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Όλοι οι λογαριασμοί σας στη USB Bank μεταβιβάστηκαν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και δεν χρειάζονται υπογραφές νέων εγγράφων.
 •  Για όλες τις υπηρεσίες και προϊόντα θα ισχύει η υφιστάμενη τιμολόγηση. Σε περίπτωση διαφοροποίησης θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
 •  Ο αριθμός του λογαριασμού σας και ο αριθμός IBAN παραμένει ο ίδιος. 
 • Το BIC της πρώην USB Bank παραμένει σε ισχύ.
 •  Αν έχετε βιβλιάρια επιταγών, μπορείτε να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε κανονικά. 
 • Όλες οι τραπεζικές σας εντολές και οι αυτόματες χρεώσεις οφειλών, θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά.
 •  Αν διατηρείτε πιστωτικές διευκολύνσεις και στις δύο τράπεζες, στο παρόν στάδιο θα παραμείνουν ως έχουν. Σταδιακά θα επαναξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες της AstroBank. Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν, θα σας κοινοποιηθούν έγκαιρα. 
 • Όλες οι κάρτες θα παραμείνουν σε ισχύ και η χρήση τους θα παραμείνει ως έχει. Επιπλέον, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες VISA σε όλες τις ΑΤΜ της AstroBank για αναλήψεις μετρητών χωρίς χρέωση.
 •  Οι κωδικοί σύνδεσής σας στην Υπηρεσία ibank και η ιστοσελίδα σύνδεσης παραμένουν ως έχουν. Για είσοδο στην Υπηρεσία ibank η ηλεκτρονική διεύθυνση παραμένει η ίδια, δηλαδή www.ibank.com.cy 
 • Ο αριθμός του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, 22883333, καθώς και τα τηλέφωνα στα Καταστήματα και Υπηρεσίες παραμένουν τα ίδια.
 •  Οι τοποθεσίες των καταστημάτων καθώς και οι ώρες εξυπηρέτησης για το κοινό, στο παρόν στάδιο δε θα διαφοροποιηθούν. Για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες σας, να αποτείνεστε στα υφιστάμενα καταστήματα της πρώην USB Bank μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες ενσωμάτωσης με την AstroBank.