Επικοινωνήστε μαζί μας > Άλλες Υπηρεσίες

 
ΚΥΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ USB BANK
       
:: Κύριες Υπηρεσίες      
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Ανδρέα Χάλιου 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 

Ανδρέα Χάλιου 1

2408 Έγκωμη, Λευκωσία 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
 Τηλέφωνο: 22-883311 Τηλέφωνο: 22-883333
  Φαξ: 22-875899   Φαξ: 22-883355
  e-mail:usbmail@usbbank.com.cy    
 

Τ.Θ. 28510

   
  2080 Λευκωσία    
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 
Ανδρέα Χάλιου 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 
Ανδρέα Χάλιου 1
2408 Έγκωμη, Λευκωσία 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-883325 Τηλέφωνο: 22-883523
  Φαξ: 22-883313    Φαξ: 22-762942
  e-mail:credit.risk@usbbank.com.cy     e-mail:shares@usbbank.com.cy
 
ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

Ανδρέα Χάλιου 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 
Ανδρέα Χάλιου 1
2408 Έγκωμη, Λευκωσία 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-883512 Τηλέφωνο: 22-883357
  Φαξ: 22-883309   Φαξ: 22-762942
  e-mail:corr.banking@usbbank.com.cy   e-mail:trade.services@usbbank.com.cy
  BIC: UNVKCY2N    
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Λεωφ. Κέννετυ 12-14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 
Ανδρέα Χάλιου 1
1087 Λευκωσία 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-883755 Τηλέφωνο: 22-883338
  Φαξ: 22-754388   Φαξ: 22-883307
  e-mail:ibu.nicosia@usbbank.com.cy   e-mail:treasury@usbbank.com.cy
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Ανδρέα Χάλιου 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Ανδρέα Χάλιου 1
2408 Έγκωμη, Λευκωσία 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-883513 Τηλέφωνο: 22-883412
  Φαξ: 22-460398   Φαξ: 22-452056
  e-mail:corporate@usbbank.com.cy   e-mail:financial.services@usbbank.com.cy
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΤΩΝ
 
Ανδρέα Χάλιου 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
 
 
1ος Όροφος Ανδρέα Χάλιου 1
2408 Έγκωμη, Λευκωσία 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-883404 Τηλέφωνο: 22-883411
  Φαξ: 22-730401   Φαξ: 22-883307
  e-mail:card.center@usbbank.com.cy   e-mail: corporate.communication@usbbank.com.cy
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ &MARKETING

Ανδρέα Χάλιου 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
 

Ανδρέα Χάλιου 1

2408 Έγκωμη, Λευκωσία 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22-883406 Τηλέφωνο: 22-883333
  Φαξ: 22-767175   Φαξ: 22-875899
  e-mail:marketing@usbbank.com.cy   e-mail:ibank@usbbank.com.cy
 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Εκτιμήσεων

Ανδρέα Χάλιου 1

 

 

2408 Έγκωμη, Λευκωσία  
Τηλέφωνο: 22-883354  
  Φαξ: 22-883313    
  e-mail:propertymanagement@usbbank.com.cy    
 
 
* Note: Cyprus International Telephone / Fax Code +357