Ένεκα της ολοκλήρωσης της Συμφωνίας για την αγορά και πώληση των Τραπεζικών Εργασιών της USB Bank PLC ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την οποία η AstroBank Ltd έχει αποκτήσει τις τραπεζικές εργασίες της USB BANK PLC, πληροφορείστε ότι από την  18/1/2019 η USB BANK PLC έχει παύσει πλέον να διεξάγει τραπεζικές εργασίες.

Όλες οι ιστοσελίδες/ιστότοποι στις οποίες τυχόν παρουσιάζεται η USB BANK PLC ως ιδιοκτήτης/συγγραφέας, έχουν παύσει να αναπροσαρμόζονται και/ή να επικαιροποιούνται και όλες οι αναφορές στην “USB BANK PLC” δεν ισχύουν πλέον. 
Για σκοπούς πλήρους πληροφόρησης, παρακαλείστε όπως επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα της AstroBank Limited στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astrobank.com
 
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία ibank θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019, ώρα 14:00.
Από τις 14/10/19, θα μπορείτε να εξυπηρετείστε από την Winbank, την Ηλεκτρονική Τραπεζική της AstroBank.