Σχέσεις Επενδυτών > Διευθυντική Ομάδα

   
Ανδρέας Θεοδωρίδης Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Δέσπω Πολυκάρπου Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Διευθύντρια Συμμόρφωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Rafael Ajram Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Τομέα Ιδιωτών & Μάρκετινγκ
Δημήτρης Χρίστου Διευθυντής Τομέα Επιχειρήσεων
Νικόλας Γιάννακας Διευθυντής International Business Division
Μιχάλης Κόκκινος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Νομικών Υπηρεσιών
Πηνελόπη Χήρου Διευθύντρια Λειτουργικής Υποστήριξης
Σωτήρης Αδάμου Διευθυντής Ανάκτησης Χρεών
Μιχάλης Πανταζής Διευθυντής Διαχείρισης Ρευστών Διαθεσίμων & Ανταποκριτών Τραπεζών
Άθως Φασουλιώτης Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου
Στέλιος Ευσταθίου Διευθυντής Διαχείρισης Καθυστερήσεων
Πάολα Ιωάννου Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών