Σχέσεις Επενδυτών > Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας απαρτίζεται από καταξιωμένα άτομα με γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία σε όλο το φάσμα της οικονομίας, ως εξής:

Maurice Sehnaoui (Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος)

Nadim Kassar        (Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος)

Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούμενη από τον κ. Μansour Bteish

Ziyad Baroud                         - Ανεξάρτητος

Henri Pierre Jean Guillemin - Ανεξάρτητος

Αγις Ταραμίδης                     - Ανεξάρτητος

Γιώργος Γαλαταριώτης        - Ανεξάρτητος

Γιώργος Στυλιανού               - Ανεξάρτητος

Φίλιππος Φιλής                    - Ανεξάρτητος

Ανδρέας Θεοδωρίδης

Δέσπω Πολυκάρπου

Παναγιώτα Χαρίτωνος (Γραμματέας)


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Eπιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Φίλιππος Φιλής - Ανεξάρτητος Πρόεδρος

Μέλη:

Γιώργος Στυλιανού
Γιώργος Γαλαταριώτης
Nadim Kassar
Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούμενη από τον κ. Mansour Bteish

Eπιτροπή Ελέγχου

Γιώργος Στυλιανού - Ανεξάρτητος Πρόεδρος

Μέλη:

Άγις Ταραμίδης
Φίλιππος Φιλής
Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούμενη από τον κ. Mansour Bteish
Henri Pierre Jean Guillemin

Επιτροπή Διορισμών και Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Ziyad Baroud - Ανεξάρτητος Πρόεδρος

Mέλη:

Άγις Ταραμίδης
Nadim Kassar
Henri Pierre Jean Guillemin

Eπιτροπή Αμοιβών

Γιώργος Γαλαταριώτης - Ανεξάρτητος Πρόεδρος

Mέλη:

Maurice Sehnaoui
Ziyad Baroud