Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ένας νέος νόμος που ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Βασίζεται σε υπάρχοντες νόμους για την προστασία δεδομένων που ισχύουν στην ΕΕ και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στα άτομα αυξημένα δικαιώματα και διαφάνεια σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους.
Ο νόμος παρέχει επίσης στους ιδιώτες τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους όπως τη διόρθωση ή την πρόσβαση στα δεδομένα τους.


Τι σημαίνει το GDPR για εσάς;

• Το GDPR σάς παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Ενισχύει τα δικαιώματά σας, δίνοντάς σας βελτιωμένη πρόσβαση στα δεδομένα σας και το δικαίωμα αναθεώρησης και,
• σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς.


Τι σημαίνει αυτό για την USB Bank;

• Το GDPR δεν θα αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
• Θα συνεχίσουμε να εκτιμούμε τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας, να τα αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και να τα διατηρούμε ασφαλείς ανά πάσα στιγμή.
• Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ωφελήσουν, εκτός και αν μας ζητήσατε να μην το κάνετε.


Η νέα μας δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Θέλουμε να σας διευκολύνουμε να μάθετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας, επομένως ενημερώσαμε τις ειδοποιήσεις απορρήτου μας. Μπορείτε να δείτε την ειδοποίησή μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

Επίτροπος για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων: www.dataprotection.gov.cy
Κανονισμός GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG


Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα δεδομένα σας:

USB BANK PLC, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Τ.Θ. 28510, CY-2080, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.:22883364
Email: dpo@usbbank.com.cy